Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RUŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

PhDr. Marek Havrila PhD.
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Štefan Šimočko
sekretariát
sekretariát, podateľňa

Osobný úrad

Ing. Viera Mariňáková
vedúci osobného úradu
Bc. Natália Procházková
štatistik
Mgr. Miloš Križan
informatik
Mgr. Adriána Smreková
kontrola
Mgr. Ján Frišnič
kontrola
Mgr. Mária Chalupková
kontrola
Bc. Mária Batiková
personalistika, mzdy

Odbor metodiky

Mgr. Mária Halecká
vedúca odboru - zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Henrieta Wintnerová
ZŠ, MŠ
Mgr. Tomáš Kolárik
ZŠ, MŠ , predmetové súťaže
Mgr. Miroslava Mňahončaková
ZŠ, MŠ, ZUŠ
Mgr. Marta Iličková
ZŠ, MŠ
Ing. Tatiana Lörincová
stredné školy
Mgr. Mária Smetanková
školské jedálne
Mgr. Miloš Jakubík
stredné školy, športové súťaže

Odbor ekonomiky

Ing. Anna Koščová
vedúca odboru
Ing. Marta Rybárová
rozpočet, analýzy
Ing. Jarmila Hrabčáková
rozpočet, analýzy
Ľudmila Longauerová
rozpočet vlastného úradu
Ing. Martin Smrek
rozpočet, analýzy
Ing. Ivana Aľušíková
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Miroslava Červená
metodik účtovníctva
Ing. Viktória Smreková
správa vnútornej prevádzky
Ing. Mariana Medvecová
investičná činnosť, VO