Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konania

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení zverejňujeme na základe požiadavky zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Vyhlásenie výberového konania je potrebné zasielať mailom na adresu Natalia.Prochazkova@russ-po.sk  formáte Adobe Reader (*.pdf) .
 

Sprievodné dokumenty

  Vybrané dokumenty týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov rezortu. (odkaz na MŠVVaŠ SR)