Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kontakty

Regionálny úrad školskej správy v Prešove

Tarasa Ševčenka 3927/11

080 01 Prešov

Úradné hodiny:  
Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok 08:00 - 14:00
 

Stránkové dni pre účely nostrifikácií

Od 1. 8. 2023 sú stránkové dni pre účely nostrifikácií, podávanie žiadostí a preberanie rozhodnutí o uznaní dokladov o strednom vzdelaní :

Pondelok 8:00 – 15:00 hod.
Utorok     8:00 – 14:00 hod.
Piatok      8:00 – 14:00 hod.


Žiadosti o nostrifikáciu je možné podať osobne vo vyššieuvedenom čase počas stránkových dní, alebo zaslať poštou na adresu :

Regionálny úrad školskej správy v Prešove
Tarasa Ševčenka 3927 / 11,
080 01 Prešov

IČO: 54131472
DIČ: 2121623317

Dátum vzniku: 1. 1. 2022

 
 

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

RNDr. Bc. Mária Takáčová
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Štefan Šimočko
sekretariát
sekretariát, podateľňa

Osobný úrad

JUDr. Miroslav Makara
vedúci osobného úradu
Bc. Mária Batiková
personalistika, mzdy
Mgr. Miloš Križan
informatika, Rezortný informačný systém (RIS)
Bc. Natália Procházková
štatistika
Mgr. Ján Frišnič
kontrola
Ing. Viktória Smreková
kontrola
JUDr. Matej Drotár
právnik
Ing. Klaudia Straková
kontrola

Odbor metodiky

Mgr. Mária Halecká
vedúca odboru
Mgr. Henrieta Wintnerová
metodik pre ZŠ, nostrifikácie
Mgr. Marta Iličková
metodik pre ZŠ, nostrifikácie
Mgr. Mária Smetanková
metodik pre školské jedálne
Mgr. Gabriela Timková
metodik pre ZŠ, MŠ
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
metodik pre ZŠ, ZUŠ, predmetové súťaže
Mgr. Miloš Jakubík
metodik pre športové súťaže, ZŠ
PhDr. Marek Havrila, PhD.
metodik pre špeciálne školy a ŠZ, CPP
Ing. Tatiana Lörincová
metodik pre stredné školy
Bc. Vlasta Hojdová
metodik pre ZŠ

Odbor ekonomiky

Ing. Anna Koščová
vedúca odboru
Ing. Jarmila Hrabčáková
rozpočet, analýzy
Mgr. Lucia Piterová
rozpočet, analýzy
Ing. Martin Smrek
rozpočet, analýzy
Ľudmila Longauerová
rozpočet, analýzy
Ing. Ivana Aľušíková
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Alena Aľušíková
správa vnútornej prevádzky
Ing. Miroslava Červená
metodik účtovníctva
Ing. Mariana Medvecová
investičná činnosť, VO
Mgr. Adriána Smreková
rozpočet vlastného úradu, rozpočet, analýzy
Ing. Anna Oravcová
rozpočet, analýzy
Ing. Marta Rybárová
rozpočet, analýzy

GDPR

Regionálny úrad školskej správy v Prešove, Tarasa Ševčenka 3927/11, 080 01 Prešov
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov