Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Zmena návrhu na počet žiakov 1. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2023/2024

Regionálny úrad školskej správy v Prešove po vyhodnotení stanovísk zriaďovateľov mení návrh na počet
žiakov 1. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2023/2024 na konečný
takto