Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Zápis a overenie bezúhonnosti školami

Podľa novely zákona č. 138/2019 Z. z. účinnej od 1.1.2022
  • zamestnávateľ overuje spĺňanie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri
  • zamestnávateľ pedagogického alebo odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia skutočnosť, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti zapíše do centrálneho registra

Vyššie uvedené realizuje škola alebo školské zariadenie na stránke https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/ nasledovným postupom:

 

ZÁPIS DO CENTRÁLNEHO REGISTRA
Škola, ktorá je zamestnávateľom zamestnanca a musí zadať do systému výsledok vyhodnotenia:
a. Na záložke „Bezúhonnosť“ zvolí „Prihlásenie zamestnávateľa“
b. Zobrazí sa obrazovka „Vyhodnotenie bezúhonnosti“ a tam zvolí „Zápis vyhodnotenia bezúhonnosti“
c. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej zadá údaje osoby a výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti.

 

VYHĽADANIE VÝSLEDKU VYHODNOTENIA BEZÚHONNOSTI ZAMESTNANCA

Škola, ktorá chce vyhľadať výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti zamestnanca:
a. Na záložke „Bezúhonnosť“ zvolí „Prihlásenie zamestnávateľa“
b. Zobrazí sa obrazovka „Vyhodnotenie bezúhonnosti“, tam zvolí „Zobrazenie vyhodnotenia bezúhonnosti“
c. Zobrazí sa obrazovka „Zobrazenie vyhodnotenia bezúhonnosti“, tam zadá údaje osoby a dá „Zobraziť výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti“.