Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Určenie základnej školy pre zabezpečenie organizácie písomného testu komisionálnych skúšok a programu na získanie nižšieho stredného vzdelania

V súlade § 31 a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad školskej správy určuje základné školy, ktorá bude organizovať písomný test komisionálnych skúšok a program na získanie nižšieho stredného vzdelania:

1, Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov.

Vstupný test na overenie spôsobilosti uchádzača programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania sa uskutoční dňa 26.10.2023 o 9:00 hodine na uvedenej škole.