Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Stránkové dni pre účely nostrifikácií

Od 1. 8. 2023 sú stránkové dni pre účely nostrifikácií, podávanie žiadostí a preberanie rozhodnutí o uznaní dokladov o strednom vzdelaní :
 

Pondelok 8:00 – 15:00 hod.
Utorok     8:00 – 14:00 hod.
Piatok      8:00 – 14:00 hod.

Žiadosti o nostrifikáciu je možné podať osobne vo vyššieuvedenom čase počas stránkových dní, alebo zaslať poštou na adresu :

Regionálny úrad školskej správy v Prešove
Tarasa Ševčenka 3927 / 11,
080 01 Prešov