Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Smernica RÚŠS v Prešove o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti