Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Možnosti získania nižšieho stredného vzdelania („Druhošancové vzdelávanie“)

Informácie sú na tomto linku: 

https://www.minedu.sk/moznosti-ziskania-nizsieho-stredneho-vzdelania-druhosancove-vzdelavanie/ 

MŠVVaŠ zverejnilo informácie:

  • v písm. d) „v rámci vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej škole“ – podrobnejšie informácie sa čitateľovi zobrazia po kliknutí na „Viac info TU “ pod základným popisom alebo kliknutím v spodnej časti na „Získanie nižšieho stredného vzdelania úspešným absolvovaním komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania v rámci vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania“.
    Pozn.: Táto možnosť patrí do vecnej pôsobnosti odboru stredných škôl, preto v prípade potreby svoje otázky v súvislosti s týmto bodom adresujte prosím pani riaditeľke odboru, PhDr. Anne Jurkovičovej, PhD., na adresu anna.jurkovicova@minedu.sk.
  • v časti Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (https://www.minedu.sk/program-vzdelavania-na-ziskanie-nizsieho-stredneho-vzdelania/) boli pridané súbory na stiahnutie – Špecifikácia vstupného testu a programu vzdelávania (informatívny dokument pre uchádzačov) a Zoznam škôl a kontaktné osoby na RÚŠS.