Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Energie

V nadväznosti na blížiaci sa koniec kalendárneho roka a potrebu škôl dostať finančné prostriedky aj na pokrytie cien energií v posledných mesiacoch roka, Vás informujeme, že zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ prostredníctvom elektronického formulára za mesiace apríl – október bude ukončený dňa 30. októbra 2023.

Následne bude vyhlásené dohodovacie konanie na doručenie finančnej pomoci školám a školským zariadeniam za mesiace október – december v súvislosti s dofinancovaním prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií.

V dohodovacom konaní budú školy vypĺňať údaje o skutočných a očakávaných výdavkoch na energie do konca kalendárneho roka 2023. Žiadosti budú predkladať prostredníctvom svojho zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu školskej správy.

Všetky podrobnosti o uvedenom dohodovacom konaní zverejní MŠVVaŠ SR po vyhodnotení VI. kola zberu údajov tak, aby finančná pomoc na energie bola doručená školám všetkých zriaďovateľov a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS najneskôr začiatkom decembra 2023.