Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku RÚŠS v Prešove