Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní

Doplňujúca informácia k žiadosti o uznanie dokladu o strednom vzdelaní

K žiadosti o uznanie dokladu o strednom vzdelaní na pokračovanie v štúdiu a iné účely Vás okrem povinných príloh uvedených na zadnej strane žiadosti, žiadame, priložiť aj doklad, ktorým preukážete štúdium žiaka na strednej alebo vysokej škole miestne príslušnej RÚŠS v Prešove.

Zároveň Vás žiadame vypisovať žiadosti elektronicky alebo paličkovým písmom (čitateľne).