Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok - učiteľ druhého stupňa ZŠ, aprobácia telesná výchova