Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kontrola nad úrovňou objektivity Testovania T9 2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVaM) uskutočňuje celoslovenské
testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií
s osemročným vzdelávacím programom a l. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím
programom prijatých na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy v SR
v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

T9 2023 NIVaM: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Viac v prílohe

Pokyny RUŠS T9 2023 (pdf, 557.8 kB)