Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov - učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách matematika - fyzika - informatika